Elkontroll og termografering

Eliten Elektro er en forsikringsgodkjent og Nemko-sertifisert bedrift innen disse områdene:

 • elkontroll næring (NEK 405-3)
 • elkontroll landbruk (tillegg b)
 • elkontroll bolig (NEK 405-2)
 • elektrotermografering lavspent (NEK405-1)

NEMKO-sertifiseringen viser at vi oppfyller strenge krav til praktisk og teoretisk kunnskap om kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr.

Flere forsikringsselskaper gir rabatt på forsikringer av hus, innbo og landbruk ved en godkjent elkontroll.

Vi kontrollerer bl.a disse type anlegg:

 • enebolig / leilighet
 • boligsameier
 • industri
 • skoler
 • hoteller
 • landbruk
 • restauranter
 • butikker
 • bolig 

Elkontroll enebolig / leilighet

Kontrollfrekvens: hvert 5.år

Fastpris kr. 3500 inkl.mva

Prisen inkluderer elkontroll på enebolig eller leilighet inntil 250m2 + garasje.

Elkontroll og termografering næring / landbruk

Kontrollfrekvenser:

Landbruk og lagerlokaler: hvert 3. år

Industribygg: hvert år

Boligsameier: hvert 5.år

Ta kontakt for pris.