Trond Strand

 • daglig leder
 • elektroinstallatør 
 • elektriker med fagbrev gr.L
 • sertifisert elkontrollør bolig, næring og landbruk
 • sertifisert termografør 
 • tlf. 90 81 80 90

Anders Ødegårdstuen

 • elektriker med fagbrev gr.L
 • tlf. 970 61 709

Joakim Røstad

 • elektriker med fagbrev gr.L.
 • tlf. 930 60 774

Daniel F. Ekmann

 • lærling elektriker gr.L